Calendar

Activity 2023‑05‑04

Type

Other

Location

NOVE-ZAMKY

Season

Spring 2023 Slovakia

Description

Sportova masaz v Novych Zamkoch

Potom navsteva v Mercury Market NZ

Note

masaz + bankovanie noh