Calendar

Activity 2023‑07‑01

Type

Swim

Location

MOJMIROVCE

Season

Spring 2023 Slovakia

Description

20 laps (3x slow; 17x FS)

plank 2:00 pred

Note

potom nakupy v Nitre a hody v Trnovci